Kirjoittaja-arkistot: admin

Jyväskylän kaupungin Kulttuuriluotsin johdolla kävellään Vanhalla Hautausmaalla 10.8.2022. Matkaan lähdetään Piipputorilta piipun juuresta klo 18. Tervetuloa mukaan!

Kokoontumispaikka: Tourulan neste. Reitti valinnaisesti luontopolku Jorma Leppäsen johdolla tai vanha hautausmaa Jyväskylän kaupungin kulttuuriluotsin johdolla

Omat onget ja syötit mukaan! Makkaranpaistoa Kokkauspihalla kilpailun jälkeen! Kireitä siimoja toivottaa Kankaan asukasyhdistys

Omat onget ja syötit mukaan! Makkaranpaistoa kilpailun jälkeen Kokkauspihalla! Katso mainos!

Kankaan Asukasyhdistys ry kutsuu Kankaan alueen asuinkiinteistöt käyttöveden vuosikulutusseurannan haasteeseen, jonka tavoitteena on löytää vähiten vettä vuonna 2021 käyttänyt asuinkiinteistö. Kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja resurssiviisauden edistämiseen tähtäävän haasteen tarkoituksena on selvittää asuinkiinteistöjen raakaveden keskimääräinen vuosikulutus (litraa/henkilö/vrk). Kiinteistön kulutusseurantaan perustuvat ilmoitukset lähetetään ao. isännöitsijöiden toimesta sähköpostitse pe 27.5.2022 mennessä varapuheenjohtaja Jorma Leppäselle, osoite jormae.leppanen@elisanet.fi. Asukasyhdistys palkitsee vähiten vettä käyttäneen asuinkiinteistön kutsumalla kaikki sen asukkaat kesällä 2022 järjestettävään makkaranpaistojuhlaan Paperitehtaankadun kokkauspihalle. Kankaan Asukasyhdistys ry hallitus

Kankaan asukasyhdistyksen uusi logo on valittu. Logokilpailun voittajaksi raati, Raimo Sopo, Jorma Leppänen ja Jali Asp, valitsi Kirsi Heikkilän suunnitteleman logon. Kilpailuun saatiin yhteensä viisi eri logoehdotusta kolmelta henkilöltä. Raadin perustelut valinnalle olivat voittaneen logon tunnistettavuus, selkeys, yleiskäyttöisyys niin mustavalkoisena kuin värillisenä. Lisäksi logon lukuisat ikkunat kertovat alueen asukkaista, joiden kanssa ja hyväksi asukasyhdistys toimii. Suuret kiitokset kaikille kilpailuun osallistujille ja onnittelut voittajalle!

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään keskiviikkona 6.4.2022 klo 18.00 Piippurannan Klubilla (Paperitehtaankatu 1). Vuosikokouksessa äänivaltaisia ovat yhdistyksen jäsenet, mutta kaikki Kankaan asukkaat ovat tervetulleita. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus4. hyväksytään kokouksen työjärjestys5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja10. muut asiat (pyydetään ilmoittamaan Kirsi Heikkilälle 1.4. mennessä) Tervetuloa vuosikokoukseen!

Aiemmin ilmoitettu Vilttikirppis Pergamenttitorilla 4.8.-21 klo 18-20 on peruttu äkillisen sairaustapauksen vuoksi.

20/36